József nádor Parking Garage
HU

Jogi nyilatkozat

Információk

A JN Parkoló Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a JN Parkoló Kft. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszerről a JN Parkoló Kft. munkatársai, megbízottjai adnak tájékoztatást.

A JN Parkoló Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme

A JN Parkoló Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Ingatlan Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a JN Parkoló Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.