József nádor Parking Garage
HU

Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Adatkezelési tájékoztató

Digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videórendszerek működtetésére vonatkozóan.